Nieuws

2 maart 2014
Inschrijving in tolk-vertalersregister met 5 jaar verlengd

 

De inschrijving van Wim Pols in het register voor Beëdigde tolken en vertalers is met 5 jaar verlengd tot 2019. De inschrijving geldt voor tolk Nederlands ⇔ Engels en vertaler Nederlands Engels.

 

In het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers, moeten ingeschreven tolken en vertalers iedere vijf jaar aantonen dat zij voldoende opdrachten hebben gedaan en dat zij hun kennis op peil hebben gehouden via permanente educatie.

 

Wim Pols heeft aangetoond dat hij aan de voorwaarden voor verlenging van zijn inschrijving heeft voldaan. Zo volgde hij vorig jaar aan de Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht de minor Juridisch Vertalen Engels. Zijn nieuwe inschrijving geldt tot februari 2019. Bepaalde opdrachten zoals tolk- of vertaalwerkzaamheden bij en voor notarissen, mogen alleen worden gedaan door tolken en vertalers die staan ingeschreven in dit register.

 

<< Terug

Agenda

 

22 april 2018

Country Trail Band >>

 

10 mei 2018

Country Trail Band >>

 

12 mei 2018

Senior String Band >>complete agenda