Liefdadigheid

Muziek is voor Wim Pols een prachtig middel om mensen iets mee te geven: het evangelie van de Here Jezus of het geloof in de praktijk van het dagelijks leven via gospelsongs of verhalen over relaties en het leven via countrysongs en andere liedjes.

Daarnaast is muziek voor hem ook een manier om zich in te zetten voor medemensen die in moeilijke omstandigheden leven.
Wim begon in het begin van de jaren 80 met het steunen van muziekevangelisatiewerk via de Stichting Continental Sound en met de Country Trail Band ging hij zich later inzetten voor projecten in ontwikkelingslanden gericht op kinderen, waarbij de kinderen praktische hulp krijgen en ook horen over Gods liefde. Met steun van bezoekers van de concerten financierde de Country Trail Band de bouw van enkele opvanghuizen voor straatkinderen in Brazilië en Bolivia.

 

De laatste jaren bestemt de band de opbrengst van haar CD verkoop tijdens optredens voor hulpprojecten. Zo sponsorde de groep drie projecten in Roemenië (werk onder zigeunerkinderen, verwarming voor opvang van zwerfjongeren en kindertehuis Casa Dove), twee in Kenia (kinderopvang en fietsen voor voorgangers), Malawi (bouw van school voor gehandicapte kinderen) en Nigeria (opvanghuis voor mensen die op straat leven), Tanzania (Bijbels dagboek voor kinderen in het Swahili), Oeganda (weeshuizen in Soroti), Suriname (kinderopvangwerk) en een project in Nederland (opvang door stichting EX IT van mensen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en sexueel misbruik. In China sponsorde de Country Trail Band het project House of Hope voor de opvang van en medische zorg voor gehandicapte kinderen. In Zuid-Afrika steunde de band Theo en Jinke de Jong, een echtpaar uit het Friese plaatsje De Westereen, dat zich inzet voor kinderen en jongeren in de sloppenwijken van Knysna, in het uiterste zuiden van Zuid-Afrika. De groep sponsorde ook het werk van het Nederlandse echtpaar Freek en Mina van der Spek, dat in Bangladesh praktische en geestelijke hulp verleent aan mensen die in heel moeilijke omstandigheden verkeren. In Albanië financierde de band een geluidsinstallatie voor evangelisatiewerk van de Ecclesia Kerk in de hoofdstad Tirana. In Zuid-Afrika sponsorde de Country Trail Band door het Simon en Renskje Schaaij opgebouwde werk om mensen te helpen meer landbouwopbrengst van een klein stukje land te krijgen. Het huidige sponsorproject is in Nigeria. Via Stichting de Ondergrondse Kerk helpt de band mee om weeskinderen, die hun ouders bij oorlogsgeweld hebben verloren, op te vangen in het Stephen Centre. 

 

Met Calyx sponsorde Wim de bouw van een bejaardenhuis in Roemenië en opbouwwerk onder straatkinderen in Brazilië via de Stichting Help mij Leven. Calyx is overgegaan in de Senior String Band. Die groep ondersteunt met de verkoop van haar album 'America in Songs' de voedselbank van Maassluis/Hoek van Holland.

 

Daarnaast werken de bands en Wim soms mee aan hulpverleningsprojecten van lokale gemeenten en organisaties.

 

Agenda

 

22 april 2018

Country Trail Band >>

 

10 mei 2018

Country Trail Band >>

 

12 mei 2018

Senior String Band >>complete agenda