Curriculum Vitae Wim Pols

Na het afronden van de Mulo in Hoek van Holland en de Havo in Vlaardingen, ging Wim Pols in 1973 werken als aankomend correspondent/vertaler bij de scheepswerf Wilton-Fijenoord in Schiedam. Via het behalen van handelscorrespondentiediploma’s in Engels, Frans en Duits en het opdoen van praktijkervaring bekwaamde hij zich in dat vak.

 

Na afronding van zijn militaire diensttijd in 1976 kwam hij terug bij de scheepswerf. Toen er bij de afdeling Publiciteit/PR een vacature ontstond, werd Wim vanwege zijn aanleg voor creatief schrijven gevraagd die plaats in te nemen. Gedurende vijf jaar bekwaamde hij zich in het PR vak en ondertussen haalde hij via een intensieve avondstudie het staatsdiploma Tolk/vertaler Engels. Kort daarom behaalde hij ook de akte MO-A Engels die hem een tweedegraads lesbevoegdheid gaf.

 

Door de financiële problemen in de scheepsbouwindustrie in de jaren 80, besloot Wim uit te zien naar een andere baan. In 1983 werd hij bij Nationale-Nederlanden in Den Haag aangenomen als editorial assistant voor het internationale personeelsorgaan. Spoedig breidde hij zijn takenpakket uit met het schrijven van speeches, teksten voor brochures en andere publicaties. Steeds vaker schakelde de Raad van Bestuur hem in voor het schrijven van speeches. Aan het eind van de jaren 80 kreeg Wim Pols een sleutelfunctie binnen de communicatie van Nationale-Nederlanden als hoofdredacteur van alle interne en externe bladen en als speechwriter voor de Raad van Bestuur. Ook vervulde hij een centrale rol in de redactie van het jaarverslag.

 

Enkele jaren na de fusie van Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep werd Wim door de toenmalige voorzitter Jacobs gevraagd om naar het hoofdkantoor van ING te komen om daar de speeches en presentaties voor de Raad van Bestuur te verzorgen en tevens de publicatie voor de aandeelhouders en de redactie van het jaarverslag te coördineren. Uiteindelijk bouwde hij als hoofd Externe Communicatie een afdeling op van negen schrijvers en redactieassistenten. Na voor vier voorzitters van de Raad van Bestuur te hebben gewerkt, werd Wim in 2003 gevraagd om als Senior Communications Manager te helpen bij de opzet van de nieuwe afdeling Global Pensions. Spoedig kwamen daar communicatietaken voor de verzekeringsactiviteiten in Centraal Europa bij.

 

Als communicatiedeskundige werd Wim geregeld gevraagd te assisteren bij projecten voor andere bedrijfsonderdelen van ING en via zijn muzikale activiteiten was hij ook betrokken bij redactionele werkzaamheden voor muziekevenementen.

 

Sinds 2008 werkt Wim als ZZP-er via zijn bedrijf Wim Pols Tekst en Muziek. Via het in Rijswijk gevestigde pensioenadviesbureau Montae verzorgt Wim de communicatie voor verschillende pensioenfondsen. Dit behelst onder meer het maken van pensioenkranten, nieuwsbrieven, brochures, communicatieplannen, websites en bedrijfsfilms. Voor enkele organisaties heeft hij een speciaal jubileumboek geschreven.  Ook schrijft hij geregeld interviews en artikelen voor het blad PensioenAdvies van Kluwer, doet af en toe vertaalwerk en tolkt voor rechtbanken en notarissen. Verder heeft Wim voor Het Zoeklicht in Doorn een restyling van het tijdschrift, de vernieuwing van de huisstijl en de totstandkoming van een nieuwe website begeleid. Ook organiseerde hij voor het blad een grootschalige lezersenquête. 

Sinds het voorjaar van 2014 werkt Wim tevens als coördinator van de Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen in Ontwikkelingslanden. Deze stichting is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is het stimuleren van aanvullende pensioenen in ontwikkelingslanden. Als coöirdinator ondersteunt Wim het bestuur van de stichting.
   

Daarnaast is hij actief als zanger, songwriter, producer en muzikant. Meer informatie over deze activiteiten vindt u onder de knop 'Muziek' op deze website. 

Agenda

 

22 april 2018

Country Trail Band >>

 

10 mei 2018

Country Trail Band >>

 

12 mei 2018

Senior String Band >>complete agenda